Diller

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun düzenlediği Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Çalıştayı’na katılım sağlandı.

ombudsmanlık.PNG

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

 

KDK’nin düzenlediği Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Çalıştayı’na katılım sağlandı. Üniversitelerden Ombudsmanlık topluluklarının danışman öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı çalıştay 30 Eylül -2 Ekim 2018 de KDK nın ev sahipliğinde yapıldı. Fırat Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu akademik danışman bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Kenan PEKER, öğrenci başkanı Yakup GÜLNAR ve başkan yardımcısı Musa DUMAN ile katılım sağladı. TBMM Başkanvekili Sayın Mustafa ŞENTOP, Baş denetçi Sayın Şeref MALKOÇ, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ve kamu denetçilerinin katıldıkları çalıştayda “Hak Arama Kültürünün Yaygınlaşmasında Ombudsmanlık Toplulukları” ile 7,5 milyon üniversite öğrencisine ulaşılması için 2019 yılı faaliyetleri ele alındı. Detaylar için https://www.ombudsman.gov.tr/

Fırat Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu’nun 2019 faaliyetleri

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74. Maddesi’nde yer almış, 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve beş yıldan beri faaliyetlerini devam ettirmekte olan bir Kurumdur. Bu anlayışla Fırat Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu olarak;

- Üniversite üst yönetimi ile Fırat Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu’nun Strateji Eylem Planını ve 2019 yılı faaliyetlerini belirlemek 

- “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancını ve “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen, hukuku ve insan haklarını esas alarak hakkaniyeti gözeten Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tanınırlığını arttırmak için fakülteler ve diğer bizimler bazında toplantılar yapmak, seminerler düzenlemek suretiyle - Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına ve - İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine katkı sağlamaya çalışmak.

- Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluklarının üst yönetimi tarafından uygun görülen etkinliklerine katılım sağlamak  

- Üniversite Ombudsmanlık Topluluklarının Çalışma Usul ve Esasları ile Kamu Denetçiliği Kurumu İşbirliğinin Artırılması konularında katkı sunmak.

 

Görüş ve önerileriniz ile üyelik talepleriniz için            yakupgulnar1623@gmail.com

                                                                                            musa_­dmn2407@hotmail.com