Diller

BÖLÜMÜMÜZÜ ​TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME MESAJI

 

Bölümümüzü Tercih Edecek Öğrenciler İçin Bilgilendirme Mesajı;

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümünü seçen öğrenciler genel anlamda;

- İş fikrinden işe, işten işletmeye, işletmeden işletmeciliğe ve işletmecilikten ekonomiye (iktisada) gidilen süreçte duygu, bilgi, beceri ve yetkinliklerini kavram, kuram, analiz ve sentez aşamalarında öğrenme ve geliştirmektedirler.

Söz konusu sürecin yönetim ve organizasyonunda işletme mühendisliği ve tersine mühendislik şeklindeki yatay ve dikey bileşenlerde herhangi bir sektörde yeni bir işletme kurma, mevcutları geliştirilme, büyüme ve rekabet stratejilerini uygulayarak yatay ve dikey kalkınmaya katkı hedeflemektedir...

devamı.... İşletme Bölüm Başkanı Mesajı.pdf

Türkçe