Diller

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

                                                                          BÖLÜM BAŞKANI

                                                                        Prof. Dr. Kenan PEKER

                                                                         kpeker@firat.edu.tr

                                                                BÖLÜM AKTS KORDİNATÖRÜ

                                                                      Arş. Gör. Emre BULUT

                                                                     emrebulut@hotmail.com

Türkçe