Diller

Program Yeterlilikleri

Programı tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar:

1.     İşletmecilik alanında en güncel bilgileri içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklar aracılığıyla ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve bu sayede bir işletmeyi kendi çevresi içinde değerlendirebilmek.

2.     İşletmecilik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.

3.     İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.

4.     Meslek alanı ile ilgili konularda analitik düşünebilme yoluyla sorunları neden ve sonuçları ile kavrayabilmek.

5.     Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

6.     Disiplinlerarası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek.

7.     Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek.

8.     Kazanılan yaşam boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bunun giderilmesine yönelik ileri düzeyde çalışmalar sürdürebilmek.

9.     Ekonomide iş fırsatlarını görebilmek, doğru şekilde yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

10.  Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

11.  Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

12.  Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.

Türkçe