Diller

Ders Listesi

İŞLETME BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

Kod

İsim

Zorunlu/

Seçmeli

Saat (T+U)

Kredi

ECTS Kredisi

İŞL599

Yüksek Lisans Tezi

Z

0+0

0

25

İŞL597

Yüksek Lisans Semineri

Z

0+2

1

8

İŞL701

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6+0

0

8

İŞL501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

S

3+0

3

6

İŞL503

Örgüt Kuramları

S

3+0

3

6

İŞL505

İşletmelerde Etik

S

3+0

3

6

İŞL507

Girişimcilik Teorisi ve Uygulamaları

S

3+0

3

6

İŞL509

Yönetim Bilişim Sistemleri

S

3+0

3

6

İŞL511

Stratejik Yönetim

S

3+0

3

6

İŞL513

Pazarlama Stratejileri

S

3+0

3

6

İŞL515

Pazarlama Araştırmaları

S

3+0

3

6

İŞL517

Tüketici Davranışları

S

3+0

3

6

İŞL519

Marka Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL521

Hizmet İşletmelerinde Pazarlama

S

3+0

3

6

İŞL523

Finansal Kurumlar

S

3+0

3

6

İŞL525

Muhasebe Standartları

S

3+0

3

6

İŞL527

Yönetim Muhasebesi

S

3+0

3

6

İŞL529

Finansal Tabloların Analizi

S

3+0

3

6

İŞL531

Yönetim Bilgi Sistemleri

S

3+0

3

6

İŞL533

Liderlik ve Motivasyon

S

3+0

3

6

İŞL535

Zaman Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL537

Stres Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL539

Sosyal Psikoloji

S

3+0

3

6

İŞL541

Yönetim Organizasyon

S

3+0

3

6

İŞL543

Finansal Yönetim

S

3+0

3

6

İŞL545

Örgüt Geliştirme

S

3+0

3

6

İŞL547

Proje Değerlendirme ve Analizi

S

3+0

3

6

İŞL549

Maliyet Muhasebesi

S

3+0

3

6

İŞL551

Örgütsel İletişim

S

3+0

3

6

İŞL553

Müzakere Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL555

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

S

3+0

3

6

İŞL557

Maliyet Sistemleri

S

3+0

3

6

İŞL559

Rekabetçi Stratejiler

S

3+0

3

6

İŞL561

Finansal Muhasebe

S

3+0

3

6

SBE703

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3+0

3

6

 

İŞLETME BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

Kod

İsim

Zorunlu/

Seçmeli

Saat (T+U)

Kredi

ECTS Kredisi

İŞL599

Yüksek Lisans Tezi

Z

0+0

0

25

İŞL598

Yüksek Lisans Semineri

Z

0+2

1

8

İŞL702

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6+0

0

8

İŞL502

Çağdaş Yönetim Uygulamaları ve Özel Konular

S

3+0

3

6

İŞL504

Uluslararası İşletmecilik

S

3+0

3

6

İŞL506

Örgüt Kültürü

S

3+0

3

6

İŞL508

Değişim Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL510

Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar

S

3+0

3

6

İŞL512

Satış Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL514

Elektronik Ticaret

S

3+0

3

6

İŞL516

Uluslararası Pazarlama

S

3+0

3

6

İŞL518

Üretim ve İşlemler Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL520

Müşteri İlişkileri Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL522

Muhasebe Denetimi

S

3+0

3

6

İŞL524

Finansman Teorileri

S

3+0

3

6

İŞL526

Sermaye Piyasaları Analizi

S

3+0

3

6

İŞL528

Örgütsel Davranış

S

3+0

3

6

İŞL530

Maliyet Analizleri

S

3+0

3

6

İŞL532

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

S

3+0

3

6

İŞL534

İleri Düzeyde Finansal Muhasebe

S

3+0

3

6

İŞL536

Performans Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL538

Yenilik Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL540

Kariyer Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL542

Sosyal Sorumluluk

S

3+0

3

6

İŞL544

İşletme Yönetiminde Örnek Olay Analizi

S

3+0

3

6

İŞL546

İleri Maliyet Muhasebesi

S

3+0

3

6

İŞL548

Reklam ve Promosyon Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL550

Ürün ve Fiyat Stratejileri

S

3+0

3

6

İŞL552

Örgütsel Çatışmanın Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL554

Uluslararası Yönetim

S

3+0

3

6

İŞL556

Perakende Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL558

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme

S

3+0

3

6

İŞL 560

Halkla İlişkiler

S

3+0

3

6

İŞL562

Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL564

Stratejik Yönetim Muhasebesi

S

3+0

3

6

İŞL566

Bilim Felsefesi

S

3+0

3

6

İŞL 568

Satış Kanalları Yönetimi

S

3+3

3

6

İŞL 570

Sektörel Muhasebe

S

3+0

3

6

İŞL 572

Stratejik Bilişim Sistemleri

S

3+0

3

6

İŞL 574

Spor Pazarlaması Yönetimi

S

3+0

3

6

İŞL 576

Kültürler arası Yönetim

S

3+0

3

6

 

 

Türkçe