Diller

Ders Listesi

1. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL101

İşletmeye Giriş

 

Z

3

 

3

3

5

İKT101

Mikro İktisat

 

Z

3

 

3

3

4

İŞL103

İstatistik I

 

Z

3

 

3

3

4

KAM101

Hukuka Giriş

 

Z

3

 

3

3

4

MAT185

Matematik I

 

Z

3

 

3

3

5

TRD109

Türkçe I

 

Z

2

 

2

2

2

İŞL105

Pazarlama İlkeleri I

 

Z

3

 

3

3

4

YDİ107

İngilizce I            

 

Z

2

 

2

2

2

Toplam

 

 

 

22

 

22

22

30

 

1. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL102

Yönetim İlkeleri

 

Z

3

 

3

3

5

İKT102

Makro İktisat

 

Z

3

 

3

3

4

İŞL104

İstatistik II

 

Z

3

 

3

3

4

İŞL108

Davranış Bilimleri

 

Z

3

 

3

3

4

MAT186

Matematik II

 

Z

3

 

3

3

5

TRD110

Türkçe II

 

Z

2

 

2

2

2

İŞL106

Pazarlama İlkeleri II

 

Z

3

 

3

3

4

YDİ108

İngilizce II

 

Z

2

 

2

2

2

Toplam

 

 

 

22

 

22

22

30

 

2. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL203

Örgüt Teorisi

 

Z

3

 

3

3

5

ENF201

Bilgisayar Uygulamaları

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL209

Genel Muhasebe I

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL205

Örgütsel Davranış

 

Z

3

 

3

3

5

KAM213

Borçlar Hukuku

 

Z

3

 

3

3

5

AIT209

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi

 

Z

2

 

2

2

2

İŞL207

İşletme İngilizcesi I

 

Z

3

 

3

3

3

Toplam

 

 

 

20

 

20

20

30

 

2. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL204

Araştırma Yöntemleri

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL212

Genel Muhasebe II

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL208

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL214

Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku

 

Z

3

 

3

3

5

İŞL216

Uluslararası İşletme Politikası

 

Z

3

 

3

3

5

AIT210

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi

 

Z

2

 

2

2

2

İŞL210

İşletme İngilizcesi II

 

Z

3

 

3

3

3

Toplam

 

 

 

20

 

20

20

30

 

3. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL301

Pazarlama Yönetimi I

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL303

Finansal Yönetim I

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL331

Yöneylem Araştırması I

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL315

Maliyet Muhasebesi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL307

Tüketici Davranışı

 

S

3

 

3

3

6

İŞL319

Ticaret Hukuku

 

S

3

 

3

3

6

İŞL309

Pazarlık Süreci

 

S

3

 

3

3

6

İŞL311

Liderlik ve Motivasyon

 

S

3

 

3

3

6

İŞL323

Muhasebe Standartları

 

S

3

 

3

3

6

İŞL325

Kamu Maliyesi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL327

Halkla İlişkiler

 

S

3

 

3

3

6

İŞL329

Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL317

Girişimcilik ve Küçük İşl.Yön.

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 321

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Yöntemleri

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

3. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL302

Pazarlama Yönetimi II

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL304

Finansal Yönetim II

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL322

Yöneylem Araştırması II

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL332

Mali Tablolar Analizi

 

S

3

 

3

3

6

ENF302

Veritabanı Yönetim Sistemleri

 

S

3

 

3

3

6

İŞL308

Pazarlama Araştırması

 

S

3

 

3

3

6

İŞL310

İşletme Ahlakı

 

S

3

 

3

3

6

İŞL312

Finansal Kurumlar

 

S

3

 

3

3

6

İŞL324

Şirketler Muhasebesi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL326

Maliye Politikası

 

S

3

 

3

3

6

İŞL314

Proje Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL316

Verimlilik Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL328

Satış Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL330

Pazarlama Mevzuatı

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 320

Yenilik ve Ürün Hizmet Tasarımı

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

4. YIL/GÜZ YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL431

Üretim ve İşlemler Yönetimi I

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL403

Yönetim Biliminde Seçme Konular

 

S

3

 

3

3

6

İŞL405

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL407

Perakende Pazarlama Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL409

Ürün ve Fiyat Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL411

Türk Yönetim Kültürü

 

S

3

 

3

3

6

İŞL413

Uluslararası Yönetim

 

S

3

 

3

3

6

İŞL415

Yatırım Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL417

Uluslararası Finans

 

S

3

 

3

3

6

İŞL419

Endüstriyel Pazarlama

 

S

3

 

3

3

6

İŞL421

E-Pazarlama

 

S

3

 

3

3

6

İŞL423

Uluslararası Pazarlama

 

S

3

 

3

3

6

İŞL425

İşletme Psikolojisi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL427

Performans Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL429

Türk Vergi Sistemi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL433

İhtisas Muhasebesi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL435

Yönetim Muhasebesi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL437

Anayasa Hukuku

 

S

3

 

3

3

6

İŞL439

Yetenek Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL441

Beden Dili

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 451

Girişimcilik I

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

4. YIL/BAHAR YARIYILI

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

OPT

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İŞL402

Stratejik Yönetim

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL430

Üretim ve İşlemler Yönetimi II

 

Z

3

 

3

3

6

İŞL404

Niteliksel Yöntemler ve Fin.Model

 

S

3

 

3

3

6

İŞL406

E-İşletme Sistemleri

 

S

3

 

3

3

6

İŞL408

Kalite Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL410

Pazarlamada Uygulamalı Oyunlar

 

S

3

 

3

3

6

İŞL412

Promosyon Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL414

Örgütsel Davranışta Güncel Konu.

 

S

3

 

3

3

6

İŞL416

Ticari Banka

 

S

3

 

3

3

6

İKT420

 Bilim, teknoloji ve Yenilik Ekonomisi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL418

Denetim

 

S

3

 

3

3

6

İŞL432

Dış Ticaret Muhasebesi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL420

Finansta Güncel Konular

 

S

3

 

3

3

6

KAM420

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

S

3

 

3

3

6

İŞL422

Pazarlamada Güncel Konular

 

S

3

 

3

3

6

İŞL424

Hizmet Pazarlaması

 

S

3

 

3

3

6

İŞL426

Pazarlama Modelleri

 

S

3

 

3

3

6

İŞL428

Yönetimde Cinsiyet

 

S

3

 

3

3

6

İŞL434

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL436

Zaman Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL438

Marka Yönetimi

 

S

3

 

3

3

6

İŞL 452

Girişimcilik II

 

S

3

 

3

3

6

Toplam

 

 

 

15

 

15

15

30

 

Türkçe