Diller

Üst Menu

User menu

Akademik Personel

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
 

Prof. Dr. Kenan PEKER                                                           Üretim ve Operasyon Yönetimi A.B.D. 

kpeker@firat.edu.tr                                                               (Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, 

                                                                                           Uygulamalı İşletmecilik, Bio Sektörler İşletmeciliği,

                                                                                           Girişimcilik, Ar-Ge Proje ve İş geliştirme)   

 

Doç. Dr. Esma Ülkü KAYA                                                      Yönetim ve Organizasyon A.B.D. (Örgütsel Davranış,

ukaya@firat.edu.tr                                                                Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon) 

 

Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL                                               Yönetim ve Organizasyon A.B.D. (Örgütsel Davranış,

edemirel@firat.edu.tr                                                             İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Girişimcilik, 

                                                                                           Araştırma Yöntemleri)

 

Yrd. Doç. Dr. Özcan DEMİR                                                    Muhasebe ve Finansman A.B.D. (Finansal Muhasebe,

odemir@firat.edu.tr                                                               Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, 

                                                                                           Finansal Yönetim)

 

Yrd. Doç. Dr. Cem AYDEN                                                      Yönetim ve Organizasyon A.B.D. (Teknoloji ve Bilgi

cayden@firat.edu.tr                                                               Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Öğrenme, 

                                                                                           İnsan Kaynakları Yönetimi)

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet DÜŞÜKCAN                                      Yönetim ve Organizasyon A.B.D. (Girişimcilik ve Kobiler,

mdusukcan@firat.edu.tr                                                         Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, 

                                                                                           İnsan Kaynakları Yönetimi)

 

Yrd. Doç. Dr. Atilla YÜCEL                                                      Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D. (Pazarlama,

ayucel@firat.edu.tr                                                                Nöro-Pazarlama, Lojistik)

 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan YÜCEL                                                   Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.(Pazarlama

nyucel@firat.edu.tr                                                                Yönetimi, Marka Yönetimi, Nöro-Pazarlama,

                                                                                           Tüketici Davranışları)                                                                            

 

Yrd. Doç. Dr. Gamze Ayçe KAYA                                             Muhasebe ve Finansman A.B.D. (Muhasebe-Finansman,

gamzeayca@firat.edu.tr                                                          Finansal Araçlar, Muhasebe Standartları)

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN                                             Sayısal Yöntemler A.B.D. (Üretim Yönetimi, 

m.karahan@firat.edu.tr                                                          Yapay Sinir Ağları,Talep Tahmini, Yenilik Yönetimi)                            

 

Arş. Gör. Erkan GÜLTER                                                         Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.

egulter@firat.edu.tr                                                               

Arş. Gör. Emre BULUT                                                            Muhasebe ve Finansman A.B.D.

ebulut@firat.edu.tr                                                                

Arş. Gör. Dr. Hatice Gökçe DEMİREL                                        Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

gokcedemirel@firat.edu.tr    

Türkçe